ODRŽANЕ IKT OBUKЕ

 

OPŠTE INFORMACIJE

 

 

Održane IKT obuke:

 

  • Održani IKT trening moduli za obuku do 5 mladih osoba sa invaliditetom
  • 5 mladih osoba sa invaliditetom prošlo IKT obuke

 

 

Svrha obuka je da  se olakša ekonomsko osnaživanje i finansijsku nezavisnost mladih osoba sa invaliditetom u sektoru informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) kroz unapređenje njihovih IKT veština.

 

Imajući vidu pozadinu u kreiranju i sprovođenju brojnih programa za izgradnju kapaciteta za snovanih na radu za IT stručnjake, ponuđačima duboko razumevanje potreba tržišta u IKT sektoru. Sa druge strane, osobe sa invaliditetom takođe imaju mogućnost da uđu na zahtevno tržište IKT-a ako su dobro obučene i motivisane za učenje i usvajanje potrebnih veština koje žele IKT kompanije.

 

Obuke su organizovane sa ciljem da će poboljšati zapošljivost i kapacitete za zapošljavanje osoba s invaliditetom iz Kuršumlije sprovođenjem sledećih obuka:

 

  1. Modul 1 – Word / Excel (2 meseca), Power Point / Access (2 meseca), Internet / E-mail (1 mesec) – 2 učesnikaćebitiobučenotokompetomesečnogtreninga
  2. Modul 2 – HTML / CSS / JavaScript (3 meseca), WordPress (2 meseca) – 3 učesnika će biti obučeni tokom petomesečnog treninga.

 

Aktivnosti se sprovodie na terioriji opštine Kuršumlija direktnim radom sa učesnicima na licu mesta  i putem onlajn alata.

 

Aktivnost su sprovedene sledećim redosledom:

 

  1. Izrade kurikuluma i trening metodologije za Module 1 i 2
  2. Sprovođenje IKT obuka u okviru Modula 1 i 2 primenom mešovite trening metodologije koja kombinuje direktna predavanja i onlajn predavanja upotrebom onlajn alata za kolaboraciju.
  3. Procena napretka koja će se sprovoditi kroz svakodnevnu komunikaciju sa učesnicima i svakodnevnim nadgledanjem onoga što postižu tokom procesa.Glavna procenao dnosiće se na nivou usvojenog znanja na obukama koji će se proveriti kroz sprovođenje kratkih evaluacionih ispita nakon svake završene celine u okviru svakog od modula.

 

 

Ciljne grupe

 

Prioritetna ciljna grupa su 5 članova Udruženja osoba sa invaliditetom Kuršumlije.

 

U postavljenim ciljevima i planiranim aktivnostima, tokom obuka postignuti su sledeći rezultati:

 

Modul 1

 

Tokom poslednja tri meseca trajanja ugovora održano je 56 sati obuke korišćenjem mešovite metodologije obuke koja kombinuje direktna predavanja učesnicima i online pristup koji podrazumeva predavanja putem Skajpa.Ukupno, tokom 5 meseci trajanja obuke, održano je 92 sata obuke.

 

Modul 2

 

Tokom poslednja tri meseca trajanja ugovora održano je 56 sati obuke korišćenjem mešovite metodologije obuke koja kombinuje direktna predavanja učesnicima i online pristup koji podrazumeva predavanja putem Skajpa.Ukupno, tokom 5 meseci trajanja obuke, održano je  92 sata obuke.

 

 

Naredni koraci

 

Sumiranjem rezultata obuka, kreiranje završnog izveštaja sa utiscima predavača o svakom od polaznika i njihovom progresu, nivou usvojenog znanja, motivaciji i prisustvu na časovima. Sumiraće se svi materijali sa obuka i zajedno sa izveštajnom dokumentacijom će se proslediti projektnom timu projekta.

Projekat ”Aktiviranje za više mogućnosti!” je deo grant šeme Podrška  Evropske unije aktivnom uključivanju mladih

Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije, Koste Vojinovića 6, 18430 Kuršumlija
uos.kursumlija@gmail.com

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i sufinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije i Opština Kuršumlija