EU projekatAktiviranje za više mogućnosti“ za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Kuršumliji

 

 

Kuršumlija, 15.06.2020.

 

Informativna sesija projekta „Aktiviranje za za više mogućnosti“, koji sprovodi Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije u partnerstvu sa opštinom Kuršumlija, održan je danas u svečanoj sali opštine Kuršumlija.

 

Ova akcija je deo globalnog projekta „Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, ukupne vrednosti 4.7 miliona evra, koji finansira Evropska unija i sufinansira Vlada Republike Srbije.

 

Značaj projekta su realizovane aktivnosti za unapređenje položaja i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

 

Marko Filipović, menadžer projekta „Aktiviranje za za više mogućnosti“, je naveo da su promocija, zapošljavanje, podrška za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom, radna  praksa i obuke, bili glavni ciljevi projekta. Projekat se realizovao u saradnji sa partnerskom opštinom Kuršumlija i stručnim službama koje se bave problemima nezaposlenosti.

 

Sunčica Nestorović, projektni koordinator, istakla je da je prioritet projekta na nivou opštine Kuršumlija bio da se osigura da osobe sa invaliditetom imaju ravnopravan položaj u društvu, da mogu napredovati i ostvariti svoje potencijale. Jedan od važnih aspekata projekta bio je podrška osobama sa invaliditetom u preduzetničkim praksama.

 

Projekat Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih“ vredan 4.7 miliona evra, koji finansira Evropska unija a sufinansira Vlada Republike Srbije, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji povećanjem zaposlenosti, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija i Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta, koji će se realizovati u više od 35 gradova i opština u Srbiji do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije i obrazovne ustanove, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju i zapošljavanju, inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja, i na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj i konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja i upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politike u skladu sa najboljom praksom EU, kao i efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.

 

Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su krajnji korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

 

Više o projektu možete saznati na www.ukljucivanjemladih.rs

 

Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. Evropska Unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

Projekat ”Aktiviranje za više mogućnosti!” je deo grant šeme Podrška  Evropske unije aktivnom uključivanju mladih

Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije, Koste Vojinovića 6, 18430 Kuršumlija
uos.kursumlija@gmail.com

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i sufinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije i Opština Kuršumlija