Pomoć u teškim vremenima

Pomoć u teškim vremenima

     Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije sa  juga Srbije iz Kuršumlije u saradnji  sa svojim članovima osobama sa invaliditetom  u ovim teškim vremenima vandrednog stanja u Srbiji,  šiju  zaštitne maske i opremu za svoje članove (osobe sa invaliditetom) i...

Tv emisja 1 – Projekat Aktiviranje za više mogućnosti

Tv emisja 1 – Projekat Aktiviranje za više mogućnosti

Koncept: Projekat će proizvesti TV emisiju u formatu „intervjua“ sa Markom Filipovićem, menadžerom projekta, u saradnji sa lokalnom televizijom „Kuršumlija“. Lokacija snimanja je TV stanica „Kuršumlija“. Video i audio zapis biće dostupni na „You Tube“ kanalu. Na...

Video spot i radio džingl

Video spot i radio džingl

Cilj: Video snimak ima značaj za: Podizanje svesti o važnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Motivisanje mladih nezaposlenih osoba sa invaliditetom da poboljšaju svoje veštine i znanja o tržištu rada. Podsticanje poslodavaca da zaposle osobe sa invaliditetom....

Osnovne informacije o projektu

Osnovne informacije o projektu

AKTIVIRANJE ZA VIŠE MOGUĆNOSTI     Oblast projekta: Ljudski resursi i društveni razvoj (aktivno uključivanje) Gradovi: Kuršumlija Vrednost projekta: 98.862,16 EUR Period realizacije: 18 meseci, 23.12.2018. - 23.06.2020. Krajnji primaoci: Udruženje osoba sa...

Projekat ”Aktiviranje za više mogućnosti!” je deo grant šeme Podrška  Evropske unije aktivnom uključivanju mladih

Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije, Koste Vojinovića 6, 18430 Kuršumlija
uos.kursumlija@gmail.com

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i sufinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije i Opština Kuršumlija

Share This