Tv emisja 1 – Projekat Aktiviranje za više mogućnosti

Tv emisja 1 – Projekat Aktiviranje za više mogućnosti

Koncept: Projekat će proizvesti TV emisiju u formatu „intervjua“ sa Markom Filipovićem, menadžerom projekta, u saradnji sa lokalnom televizijom „Kuršumlija“. Lokacija snimanja je TV stanica „Kuršumlija“. Video i audio zapis biće dostupni na „You Tube“ kanalu. Na...
Video spot i radio džingl

Video spot i radio džingl

Cilj: Video snimak ima značaj za: Podizanje svesti o važnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Motivisanje mladih nezaposlenih osoba sa invaliditetom da poboljšaju svoje veštine i znanja o tržištu rada. Podsticanje poslodavaca da zaposle osobe sa invaliditetom....