OPŠTE INFORMACIJE

 

 

Program za razvoj socijalnih veština / kompetencija

 

Program (Praktikum) je namenjen korisnicima u projektu. Program omogućava sticanje poprečnih veština i sposobnosti (interkulturalnog razumijevanja, timski rad, komunikativnost, inicijativa, rešavanje problema, donošenja odluka, umrežavanje, fleksibilnost itd) koje su neophodne za uspešan rad, ali i za sticanje konkurentne prednosti atraktivne za buduće poslodavce ili poslovnim partnerima . Potrebno je dizajniran da im pomogne nauče efikasnije najtraženije vještine da im pomogne u traženju i uspešnog zapošljavanja. Program je odličan način da se poboljša znanje i vještine koje su stekli tokom školovanja. Sposobnost da se prilagodi promeni, uspešni komunikativnost i dobri međuljudski odnosi omogućiti bolje funkcionisanje u radnoj sredini, i sigurno obezbediti pomoć u traženju posla.

 

Program za dalju radnu praksu

 

Da obuhvati sve relevantne informacije koje se odnose na zapošljavanje osoba sa invaliditetom koji se koristi od strane institucija, privatnog sektora i drugim potencijalnim poslodavcima i definisati aktivnosti vezane za socijalnu inkluziju u opštini Kuršumlija

 

Program za dalju radne prakse će razraditi i poziciju i definisali podršku drugih ugroženih grupa, omogućava zapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta za ugrožene grupe će biti dizajnirani na osnovu iskustava iz projekta. Mogućnosti za proširenje usluga na sličan način u drugim opštinama.

Osobe sa invaliditetom će biti omogućeno da imaju dugoročan pristup tržištu rada i na dugoročne osnove za poboljšanje potrebne veštine.

Lokalne institucije uključene u projekat će obezbediti održive programske aktivnosti vezane za socijalnu inkluziju i podršku zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Poslovni sektor i predstavnici lokalnih javnih institucija će biti obavešteni o zapošljavanju osoba sa invaliditetom mogućnosti i podsticaja.

Ova aktivnost uključuje razvoj i distribuciju programa za buduće radne prakse. Na osnovu rezultata radnih praksi Program za dalji radnih praksi za nezaposlena lica sa invaliditetom će biti razvijeni i distribuirani. Program će sadržati sve potrebne informacije vezane za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, što znači: informacije u vezi sa pravnim okvirom, dostupne subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, specifičnim zahtevima, kao i iskustva projekta koji se odnosi na angažovanje osoba sa invaliditetom u radne prakse i poboljšanja se zaposle, koraci da se uspostavi saradnja sa Centrom za socijalni rad i nacionalne službe za zapošljavanje u Kuršumliji.

Projekat ”Aktiviranje za više mogućnosti!” je deo grant šeme Podrška  Evropske unije aktivnom uključivanju mladih

Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije, Koste Vojinovića 6, 18430 Kuršumlija
uos.kursumlija@gmail.com

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i sufinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije i Opština Kuršumlija