Program za razvoj socijalnih veština i dalje radne prakse

Program za razvoj socijalnih veština i dalje radne prakse

OPŠTE INFORMACIJE     Program za razvoj socijalnih veština / kompetencija   Program (Praktikum) je namenjen korisnicima u projektu. Program omogućava sticanje poprečnih veština i sposobnosti (interkulturalnog razumijevanja, timski rad, komunikativnost,...
Pomoć u teškim vremenima

Pomoć u teškim vremenima

     Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije sa  juga Srbije iz Kuršumlije u saradnji  sa svojim članovima osobama sa invaliditetom  u ovim teškim vremenima vandrednog stanja u Srbiji,  šiju  zaštitne maske i opremu za svoje članove (osobe sa invaliditetom) i...
Završni izveštaj – IKT obuke

Završni izveštaj – IKT obuke

ODRŽANЕ IKT OBUKЕ   OPŠTE INFORMACIJE     Održane IKT obuke:   Održani IKT trening moduli za obuku do 5 mladih osoba sa invaliditetom 5 mladih osoba sa invaliditetom prošlo IKT obuke     Svrha obuka je da  se olakša ekonomsko osnaživanje...
Uspešno sprovedena obuka za stare zanate “Obuka za šivenje i krojenje”

Uspešno sprovedena obuka za stare zanate “Obuka za šivenje i krojenje”

USPEŠNO SPROVEDENA OBUKA ZA STARE ZANATE “Obuka za šivenje i krojenje”  NARODNOG UNIVERZITETA NIŠ         1.     OPŠTE INFORMACIJE   Predmet obuke za stare zanate “obuka za šivenje i krojenje” je povećanje zapošljenosti osetljivih grupa, teško zapošljivih osoba (...
Osnovne informacije o projektu

Osnovne informacije o projektu

AKTIVIRANJE ZA VIŠE MOGUĆNOSTI     Oblast projekta: Ljudski resursi i društveni razvoj (aktivno uključivanje) Gradovi: Kuršumlija Vrednost projekta: 98.862,16 EUR Period realizacije: 18 meseci, 23.12.2018. – 23.06.2020. Krajnji primaoci: Udruženje osoba sa...