Koncept

 

Projekat će proizvesti TV emisiju u formatu „intervjua sa Sunčicom Ivanović, (članom tima na projektu)  i u saradnji sa lokalnom televizijom „Kuršumlija“. Lokacija snimanja je TV stanica „Kuršumlija“. Video i audio zapis biće dostupni na „You Tube“ kanalu.

Na početku i na kraju proizvedenog video klipa, biće prikazani informacioni ekrani sa svim potrebnim elementima vidljivosti i tekstom o odricanju od odgovornosti.

Malina Savić, TV voditelj, vodiće „intervju“ sa  Sunčicom Ivanović, članom tima na projektu „Aktiviranje za više mogućnosti“. Projekat je finansiran od strane EU, a ko-finansiran od strane Vlade Republike Srbije, realizuje se kroz grant šemu “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih.

Pitanja koja će TV voditelj postavljati članu projektnog :

 Pitanje:

 1. Problemi prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom?

 Odgovor:

Zapošljavanje je jedna od institucionalnih barijera za uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenih života, ne samo kod nas već i u razvijenim i ekonomski jačim državama sveta, nedovoljno razvijena svest poslodavca, neprilagođeni prostori za rad i nepostojanje službi podrške za osobe sa invaliditetom kao i nepostojanje određene politike koja bi stimulisala poslodavce da ih zapošljavaju, svakako su prepreka da bi bili ravnopravni sa drugima. Ostvarivanje prava na obrazovanje, mogućnost dokvalifikacije i prekvalifikacije u skladu sa potrebama tržišta, osnovni su uslovi za ostvarivanje prava za zapošljavanje i kasniju ekonomsku samostalnost.

 Pitanje:

 1. Koji su to prepreke za zapošljavanje OSI?

 Odgovor:

Iako poslodavci smatraju da je problematika zapošljavanja osoba sa invaliditetom društveno važna tema, oni najčešće nisu zainteresovani za rešavanje ovog problema. Kako je njihov osnovni cilj održavanje sopstvenog poslovanja i stvaranje profita, zapošljavanje osoba sa invaliditetom i njihova integracija u radno aktivno stanovništvo za poslodavce obično predstavlja problem od sekundarnog značaja. Čest je slučaj da preduzeća koja nemaju zakonsku obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom nikada nisu bila u poziciji da o tome razmišljaju.

 Pitanje:

 1. Benefiti prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom?

 Odgovor:

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom poslodavcima može doneti razne subvencije i refundacije.

 Tehničke informacije:

 • Dužina TV emisije je 5  minuta
 • TV emisija će biti snimljena u formatu MPEG4 H264
 • Rezolucija video zapisa 1080 p – 1920×1080
 • Kvalitet audio snimka 44 KHz, 16 bit Stereo
 • Kompletan izgovoreni tekst ce biti titlovan
 • Govornikovo ime i titula ce biti vidljivi (titl potpis)
 • Sav tekst, logo-i, pozdravni i uvodni ekran, potpis i titl ce biti u ćirilicnom pismu
 • Tokom TV emisije više puta će se u donjem desnom uglu pojavljivati kajron (trčkalica) sa sledećim ispisom: Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske  unije aktivnom  uključivanju mladih”, vrednog 4,7 miliona evra, koji finansira  EU a sufinansira Vlada Republike Srbije. Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su krajnji korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Projekat ”Aktiviranje za više mogućnosti!” je deo grant šeme Podrška  Evropske unije aktivnom uključivanju mladih

Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije, Koste Vojinovića 6, 18430 Kuršumlija
uos.kursumlija@gmail.com

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i sufinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije i Opština Kuršumlija