Kuršumlija, 30 Jun 2019

 

Danas je u Kuršumliji uz prisustvo predsednika opštine Kuršumlija g. Radoljuba Vidića održana konferencija za novinare, na kojoj su predstavljene mogućnosti zapošljavanja i socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom kroz model aktivne inkluzije, koji sprovodi projekat „Aktiviranje za više mogućnosti“. Ukupna vrednost granta je 98.862,16 EUR

Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, vrednog 4.7 miliona evra, koji finansira EU (IPA 2014), a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta

Projekat „Aktiviranje za više mogućnosti“ predviđa niz aktivnosti za unapređenje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Podrška za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom, radna praksa i obuke su glavni ciljevi projekta. Projekat se realizuje u saradnji sa partnerskom opštinom Kuršumlija i stručnim službama koje se bave problemima nezaposlenosti.

Projekat su predstavili projektni koordinator Sunčica Nestorović, predsednik opštine Kuršumlija Radoljub Vidić i projektni menadžer Marko Filipović.

Koordinator projekta Sunčica Nestorović poželela je svim učesnicima dobrodošlicu i najavila otvaranje i početak konferencije u okviru projekta „Aktiviranje za više mogućnosti“. Naglasila je da je ovo jedan od prioritetnih projekata za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u opštini Kuršumlija.

Predsednik opštine Kuršumlija Radoljub Vidić istakao je da bi prvi prioritet na nivou opštine Kuršumlija bio da se osigura da osobe sa invaliditetom imaju ravnopravan položaj u društvu, da mogu napredovati i ostvariti svoje potencijale. Jedan od važnih aspekata projekta je podrška osobama sa invaliditetom u preduzetničkim praksama.

Menadžer projekta Marko Filipović detaljno je predstavio projekat, predstojeće aktivnosti, ciljeve projekta i očekivane rezultate. Zapošljavanje, preduzetništvo, socijalna inkluzija, aktivizam osoba sa invaliditetom, i međusektorska saradnja su od ključnog značaja za dobre rezultate projekta.

 

Projekat “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih” vredan 4.7 miliona evra, koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji povećanjem zaposlenosti, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija i Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta, koji će se realizovati u više od 35 gradova i opština u Srbiji do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacijei obrazovne ustanove, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju i zapošljavanju, inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja, i na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj i konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja i upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politike u skladu sa najboljom praksom EU, kao i efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.

Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

 

Više o projektu možete saznati na www.ukljucivanjemladih.rs

Projekat ”Aktiviranje za više mogućnosti!” je deo grant šeme Podrška  Evropske unije aktivnom uključivanju mladih

Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije, Koste Vojinovića 6, 18430 Kuršumlija
uos.kursumlija@gmail.com

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i sufinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije i Opština Kuršumlija