AKTIVIRANJE ZA VIŠE MOGUĆNOSTI

 

Oblast projekta: Ljudski resursi i društveni razvoj
Opština/region: Kuršumlija / Toplički okrug
Vrednost projekta: EUR 98.862,16
Budžetska linija: IPA 2014.
Godina početka: 2019.
Godina završetka: 2020.
Ugovorno telo: Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU

Projekat „Aktiviranje za više mogućnosti“ podržava aktivno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada kroz poboljšanje njihovih veština, konkretnih radnih praksi i podizanje svesti. Projekat sprovodi aktivnosti za poboljšanje socijalne uključenosti i zapošljavanja osoba sa invaliditetom kroz efikasnu međusektorsku koordinaciju i partnerstvo, razvoj preduzetničkih veština i znanja, samozapošljavanje i stvaranje novih radnih mesta za osobe sa invaliditetom.
Udruženje osoba sa invaliditetom i opština Kuršumlija sprovode projekat.

Osnovni institucionalni korisnici podrške uključuju Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU, kao i korisnike grantova dodeljenih u okviru grant šeme.

Krajnji korisnici projekta su građani Srbije – mladi i pripadnici ranjivih i/ili ugroženih grupa, kao i krajnji korisnici projekata podržanih u okviru grant šeme.

Tehničku podršku obezbeđuje konzorcijum koji čine Eptisa Southeast Europe d.o.o. (Srbija) i EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. (Španija), a uključuje podršku tokom sprovođenja grant šeme, kao i druge aktivnosti u vezi sa aktivnim uključivanjem mladih.

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta je da opština Kuršumlija postane povoljno okruženje za jačanje i podsticanje ekonomskog razvoja, kroz povećanje zaposlenosti i implementaciju programa reforme zapošljavanja i socijalne politike.

Očekivani rezultati projekta:

 • Podignute veštine i kompjuterska pismenost OSI (osoba sa invaliditetom);
 • Pružanje konkretne radne prakse;
 • Podizanje javne svesti;
 • Povećana zaposlenost nezaposlenih OSI;
 • Održivost socijalne uključenosti OSI;
 • Povećan kapacitet lokalne samouprave i drugih zainteresovanih strana da pruže kontinuiranu podršku nezaposlenim osobama sa invaliditetom u Kuršumliji;

Pozitivni uticaj dugoročno će biti ostvaren kroz:

 • Poboljšanje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom;
 • Povećanje zaposlenosti, aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među osobama sa invaliditetom;
 • Poboljšanje životnog standarda mladih kroz sprovođenje inicijativa za aktivno uključivanje;
 • Uzajamno učenje, promociju i razmenu najboljih praksi, inovativne prakse i mere razvijene na lokalnom nivou;
 • Unapređenu svest i osećaj vlasništva relevantnih institucionalnih i drugih aktera, kao i kapaciteta za dalju podršku razvoju mogućnosti za zapošljavanje mladih i mera socijalnog uključivanja;

Projekat ”Aktiviranje za više mogućnosti!””

Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije, Branka Radičevića 17, 18430 Kuršumlija
uos.kursumlija@gmail.com

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije i Opština Kuršumlija

Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih
Share This