USPEŠNO SPROVEDENA OBUKA ZA STARE ZANATE

“Obuka za šivenje i krojenje”

 NARODNOG UNIVERZITETA NIŠ

 

 

 

 

1.     OPŠTE INFORMACIJE

 

Predmet obuke za stare zanate “obuka za šivenje i krojenje” je povećanje zapošljenosti osetljivih grupa, teško zapošljivih osoba ( mladih, osoba bez kvalifikacija, dugoročno nezapošljenih ,osoba sa invaliditetom) na teritoriji Kuršumlije putem organizovanja obuka kao što je krojenje I šivenje koje se trenutno i traži na tržištu rada. Program se sprovodi u saradnji sa Udruženjem osoba sa invaliditetom Kuršumlije i nosi naziv „Organzovanje obuke za zanatsko zanimanje  za šivenje“ . Projekat je u okviru projekta  IPA 2014- razvoj ivovativnog programa radi integracije mladih kroz uslugu obuke za krojenje i šivenje projekata br 48-00-00198/2017-28-18- DC03.

 

 

Naziv obuke : Organizovanje obuke za krojače
Aktivnost: Usluga organizovanja obuke
Referentni broj ugovora: 48-00-00198/2017-28-18-DC03.
Trajanje obuke: 4.meseca
Period izveštavanja: 14.08.-14.12.2019.

 

Ciljevi projekta:

Cilj projekata je osposobljavanje 5 korisnika sa teritorije Kuršumlije za zanimanje šivač-krojač.

Glavni cilj:

Povećanje zapošljenosti i društvene inkluzije nezapošljenih osoba sa invaliditetom kroz model aktivne inkluzije.

Opis aktivnosti:

 

Obuka je krenula u skladu sa predviđenim. Odabrana lica su u prostoru koje je obezbedilo Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlija, opremljeno prema standardima za zanimanje.

 

Sa odabranim kandidatima obuku održava predavač Mišković Božana koja ima odgovorajući stručnu spremu i potrebno radno  iskustvo za zanimanje za koje se polaznici – korisnici  projekata obučavaju.

 

Program se realizuje prema unapred predviđenom  planu. Dva puta nedeljno po 6 časova.  Pri susretu:

 • Organizacija radnog mesta
 • Bezbednost I zdravlje na radu
 • Glavne vrste materijala I metoda izrade
 • Alati I mašine za rad
 • Priprema za krojenje
 • Krojenje odeće ( suknje,pantalone,košulje, bluze itd)
 • Šivenje odeće( suknje,pantalone,košulje, bluze itd)

 

Narodni  univerzitet  Niš , kao organizator obuke pružao je svu potrebnu logističku podršku I neposredno je praćena realizacija obuke.

 

Na kraju obuke organizovan  je ispit i svi polaznici su demonstrirali novo stečenu veštinu šijući jedan od predviđenih delova odeće.

 

Svi  polaznici su položili ispit sa zadovoljavajućim uspehom:

 

 • Marina Mihajlović – vrlo dobra, savladala potrebu veštinu
 • Marija Stajadinović – dobra, potrebno je još važbi ali je njena veština u zanimanju na dovoljno zadovoljavajućem novou,
 • Lucija Raičević – veoma vešta i zainteresovana za krojenje i šivenje
 • Svetlana Tomić – odlčna I veoma zainteresovana za posao
 • Sreten Todorović – vrlo dobar, vešt, može se zaposliti na mesti šivača različitih delova odeće.

 

Na osnovu  gore navedenog , svi polaznici će dobiti  Sertifitak  za stečenu veštinu krojenja I šivenja za zanimanje krojač – šivač.

Stečena veština može im pomoći u njihovim budućim aktivnostima I zapošljenju.

Zaključak:

Obuka je bila organizovana u skladu sa kvalitetnim principima i u skladu sa planom I programom prema standardu za zanimanje. Svi polaznici su prisustvovali obuci redovno. Instruktor je zadovoljan sa postignutim rezultatima.

Svi postavljeni zadaci su urađeni na zadovoljavajući način.

Svi korisnici – polaznici koji su pohađali obuku  dobili su sertifikate.

 

 

 

Projekat ”Aktiviranje za više mogućnosti!” je deo grant šeme Podrška  Evropske unije aktivnom uključivanju mladih

Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije, Koste Vojinovića 6, 18430 Kuršumlija
uos.kursumlija@gmail.com

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i sufinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije i Opština Kuršumlija