Koncept:

Projekat će proizvesti TV emisiju u formatu „intervjua“ sa Markom Filipovićem, menadžerom projekta, u saradnji sa lokalnom televizijom „Kuršumlija“. Lokacija snimanja je TV stanica „Kuršumlija“. Video i audio zapis biće dostupni na „You Tube“ kanalu.

Na početku i na kraju proizvedenog video klipa, biće prikazani informacioni ekrani sa svim potrebnim elementima vidljivosti i tekstom o odricanju od odgovornosti.

Malina Savić, TV voditelj, vodiće „intervju“ sa Markom Filipovićem, menadžerom projekta „Aktiviranje za više mogućnosti“. Projekat je finansiran od strane EU, a ko-finansiran od strane Vlade Republike Srbije, realizuje se kroz grant šemu “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih“.

Pitanja i odgovori

1. Šta predstavlja projekat „Aktiviranje za više mogućnosti“?

Odgovor:
Mi smo deo šireg projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, vrednog 4,7 miliona evra, koji finansira EU (IPA 2014), a ko-finansira Vlada Republike Srbije. Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su krajnji korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.
Projekat „Aktiviranje za više mogućnosti“ koji sprovode Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlija i opština Kuršumlija, podržava aktivno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada, kroz poboljšanje njihovih veština, konkretne radne praksi i podizanje svesti. Mi sprovodimo aktivnosti za poboljšanje socijalne uključenosti i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kroz efikasnu među-sektorsku koordinaciju i partnerstvo, razvoj preduzetničkih veština i znanja, samozapošljavanje i stvaranje novih radnih mesta za osobe sa invaliditetom.

2. Koji su ciljevi projekta „Aktiviranje za više mogućnosti“ ?

Odgovor:
Opšti cilj projekta je da opština Kuršumlija postane povoljno okruženje za jačanje i podsticanje ekonomskog razvoja, kroz povećanje zaposlenosti i implementaciju programa reforme zapošljavanja i socijalne politike.

3. Koji je vremenski period sprovođenja projekta?

Odgovor:
Projekat se realizuje u periodu od 24.12.2018. godine do 23.06.2020. godine, ukupno trajanje je 18 meseci.

4. Koji su specifični ciljevi projekta, od kojih će osobe sa invaliditetom imati koristi?

Odgovor:
Podržavamo aktivno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada, kroz poboljšanje njihovih veština, radne prakse i aktivnosti podizanja svesti. Takođe, promovisaćemo i dati podršku za jačanje kapaciteta lokalnih aktera, u cilju sistematskog bavljenja aktivnim socijalnim uključivanjem osoba sa invaliditetom.

5. Koji su problemi sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju na tržištu rada?

Odgovor:
Osobe sa invaliditetom, kao jedna od najugroženijih grupa na tržištu rada, predstavljaju specifičnu kategoriju lica prilikom zapošljavanja. Postoji niz problema koji ih sprečavaju u ravnopravnoj integraciji na tržištu rada, kao što su zdravstvena ograničenja, nisko samopoštovanje, predrasude poslodavaca prema radnim sposobnostima, neadekvatno obrazovanje, nedostatak radnog iskustva, i nizak nivo socijalne podrške.

6. Koje će vrste treninga i programa biti sprovedeni tokom projekta?

Odgovor:
Petnaest osoba s invaliditetom će biti obučeno u okviru projekta „Aktiviranje za više mogućnosti“. Izrađena su četiri odvojena programa obuke, program radne prakse, radni program koji je prilagođen osobama sa invaliditetom, i program razvoja socijalnih veština i kompetencija. Takođe, organizovaćemo obuke za informacione tehnologije i korišćenje računara, programiranje i obuke za stare zanate.

7. Koji su očekivani rezultati projekta?

Odgovor:
Očekujemo da se podignu veštine i računarska pismenost osoba sa invaliditetom. Omogućićemo konkretne radne prakse, podizanje javne svesti, a što je najvažnije, povećaćemo zaposlenost nezaposlenih osoba sa invaliditetom.
Veoma je važna održivost socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom.
Naš projekat radi na podizanju kapaciteta lokalne samouprave, i drugih zainteresovanih strana, da pruže kontinuiranu podršku nezaposlenim osobama sa invaliditetom u Kuršumliji.

Ciljna grupa

Osobe sa invaliditetom , poslodavci i opšta javnost

Tehničke informacije:

  • Dužina TV emisije je 10 minuta
  • TV emisija će biti snimljena u formatu MPEG4 H264
  • Rezolucija TV emisije 1080 p – 1920×1080
  • Kvalitet audio snimka 44 KHz 16 bit Stereo
  • Kompletan izgovoreni tekst će biti titlovan
  • Govornikovo ime i titula će biti vidljivi (titl potpis)
  • Sav tekst, logo-i, pozdravni i uvodni ekran, potpis, i titl će biti u ćiriličnom pismu

Projekat ”Aktiviranje za više mogućnosti!” je deo grant šeme Podrška  Evropske unije aktivnom uključivanju mladih

Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije, Koste Vojinovića 6, 18430 Kuršumlija
uos.kursumlija@gmail.com

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i sufinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije i Opština Kuršumlija