Projekti udruženja osoba sa invaliditetom Kuršumlija

 

Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije postoji od 2011 godine i ima sva potrebna znanja i iskustva kao i ljudske i tehničke, prostorne kapacitete za realizaciju svih vrsta projekta. Odlično poznajemo probleme osoba sa invaliditetom i starih lica u okviru lokalnih sredina u Topličkom okrugu, jer se njima bavimo duže od 5 godina. U okrugu jedna je od retkih nevladinih organizacija koja radi sa marginalizovanim kategorijama. Jedni je smo od prvih udruženja koje shvataju značaj uključivanja NVO sektora i rado ulaže svoje vreme i resurse da sa njima zajedno realizuje pojedine aktivnosti. Udruženje osoba sa invaliditetom i SO-Kuršumlija zajedno u partnerstvu realizuju pomoć u kući za stara lica i osobe sa invaliditetom u 2013, 2014, 2015 godini, gde smo kod Ministarstva rada i socijalne politike realizovali više projekata u okviru socijalne zaštite i unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i starih lica.

Udruženje osoba sa invaliditetom ima obučene geronto domaćice po akreditovanom programu za pomoć u kući za stara lica. Pomoć u kući realizovaće se u partnerstvu sa SO-Kuršumlijom gde prilažemo sporazum o partnerstvu. U demografsko razuđenom području Kuršumlije velika migracija mlađeg radno sposobnog stanovništa opštine čini da je populacija opštine Kuršumlija uglavnom neravnomerna u korist sve starijeg stanovništva tako i starih osoba i lica sa invaliditetom njih 50 i pojedinaca koji ostaju da žive sami. Blizina sa administrativnom granicom, takođe za posledicu ima veliki odliv mladog stanovništva, što procentualno povećava broj starih lica i osoba sa invaliditetom, koja nisu u mogućnosti da samostalno žive bez tuđe pomoći. Ne nalaženje rešenja za olakšavanje života starih osoba sainvaliditetom vodi u zanemarivanje ove grupe ljudi od strane sredine u kojoj žive. Veliko siromaštvo dodatno produbljuje njihove probleme i otežava svakodnevicu. Pomoć u kući za stara lica vraća nadu kod ovih ljudi da društvo ozbiljno brine o njima i nalazi rešenja za njihovo svakodnevno funkcionisanje.

Program za razvoj socijalnih veština i dalje radne prakse

Program za razvoj socijalnih veština i dalje radne prakse

OPŠTE INFORMACIJE     Program za razvoj socijalnih veština / kompetencija   Program (Praktikum) je namenjen korisnicima u projektu. Program omogućava sticanje poprečnih veština i sposobnosti (interkulturalnog razumijevanja, timski rad, komunikativnost,...

TV emisija 4 – Aktiviranje za više mogućnosti

TV emisija 4 – Aktiviranje za više mogućnosti

Koncept   Projekat će proizvesti TV emisiju u formatu „intervjua sa Sunčicom Ivanović, (članom tima na projektu)  i u saradnji sa lokalnom televizijom „Kuršumlija“. Lokacija snimanja je TV stanica "Kuršumlija". Video i audio zapis biće dostupni na „You Tube“ kanalu....

Tv emisija 3 – Aktiviranje za više mogućnosti

Tv emisija 3 – Aktiviranje za više mogućnosti

Koncept   Projekat će proizvesti TV emisiju u formatu „intervjua sa Marko Filipovićem, projektnim menadžerom-osi) i u saradnji sa lokalnom televizijom „Kuršumlija“. Lokacija snimanja je kancelarija Udruženja osoba sa invaliditetom Kuršumlije, Ul Koste Vojinovića br 6...

Tv Emisija 2 – Aktiviranje za vise mogućnosti

Tv Emisija 2 – Aktiviranje za vise mogućnosti

Koncept Projekat će proizvesti TV emisiju u formatu „intervjua“ sa Sunčicom Nestorović (predstavnikom opštine) i Sunčicom Ivanović, (članom tima na projektu), u saradnji sa lokalnom televizijom „Kuršumlija“. Lokacija snimanja je TV stanica "Kuršumlija". Video i audio...

Pomoć u teškim vremenima

Pomoć u teškim vremenima

     Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije sa  juga Srbije iz Kuršumlije u saradnji  sa svojim članovima osobama sa invaliditetom  u ovim teškim vremenima vandrednog stanja u Srbiji,  šiju  zaštitne maske i opremu za svoje članove (osobe sa invaliditetom) i...

Završni izveštaj – IKT obuke

Završni izveštaj – IKT obuke

ODRŽANЕ IKT OBUKЕ   OPŠTE INFORMACIJE     Održane IKT obuke:   Održani IKT trening moduli za obuku do 5 mladih osoba sa invaliditetom 5 mladih osoba sa invaliditetom prošlo IKT obuke     Svrha obuka je da  se olakša ekonomsko osnaživanje...

Uspešno sprovedena obuka za stare zanate “Obuka za šivenje i krojenje”

Uspešno sprovedena obuka za stare zanate “Obuka za šivenje i krojenje”

USPEŠNO SPROVEDENA OBUKA ZA STARE ZANATE “Obuka za šivenje i krojenje”  NARODNOG UNIVERZITETA NIŠ         1.     OPŠTE INFORMACIJE   Predmet obuke za stare zanate “obuka za šivenje i krojenje” je povećanje zapošljenosti osetljivih grupa, teško zapošljivih osoba (...

Tv emisja 1 – Projekat Aktiviranje za više mogućnosti

Tv emisja 1 – Projekat Aktiviranje za više mogućnosti

Koncept: Projekat će proizvesti TV emisiju u formatu „intervjua“ sa Markom Filipovićem, menadžerom projekta, u saradnji sa lokalnom televizijom „Kuršumlija“. Lokacija snimanja je TV stanica „Kuršumlija“. Video i audio zapis biće dostupni na „You Tube“ kanalu. Na...

Video spot i radio džingl

Video spot i radio džingl

Cilj: Video snimak ima značaj za: Podizanje svesti o važnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Motivisanje mladih nezaposlenih osoba sa invaliditetom da poboljšaju svoje veštine i znanja o tržištu rada. Podsticanje poslodavaca da zaposle osobe sa invaliditetom....