Концепт:

Пројекат ће произвести ТВ емисију у формату „интервјуа“ са Марком Филиповићем, менаџером пројекта, у сарадњи са локалном телевизијом „Куршумлија“. Локација снимања је ТВ станица „Куршумлија“. Видео и аудио запис биће доступни на „Yоu Тubе“ каналу.

На почетку и на крају произведеног видео клипа, биће приказани информациони екрани са свим потребним елементима видљивости и текстом о одрицању од одговорности.

Малина Савић, ТВ водитељ, водиће „интервју“ са Марком Филиповићем, менаџером пројекта „Активирање за више могућности“. Пројекат је финансиран од стране ЕУ, а ко-финансиран од стране Владе Републике Србије, реализује се кроз грант шему “Подршка Европске уније активном укључивању младих“.

Питања и одговори

1. Шта представља пројекат „Активирање за више могућности“?

Одговор:
Ми смо део ширег пројекта “Подршка Европске уније активном укључивању младих”, вредног 4,7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014), а ко-финансира Влада Републике Србије. Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.
Пројекат „Активирање за више могућности“ који спроводе Удружење особа са инвалидитетом Куршумлија и општина Куршумлија, подржава активно укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада, кроз побољшање њихових вештина, конкретне радне пракси и подизање свести. Ми спроводимо активности за побољшање социјалне укључености и запошљавања особа са инвалидитетом, кроз ефикасну међу-секторску координацију и партнерство, развој предузетничких вештина и знања, самозапошљавање и стварање нових радних места за особе са инвалидитетом.

2. Који су циљеви пројекта „Активирање за више могућности“ ?

Одговор:
Општи циљ пројекта је да општина Куршумлија постане повољно окружење за јачање и подстицање економског развоја, кроз повећање запослености и имплементацију програма реформе запошљавања и социјалне политике.

3. Који је временски период спровођења пројекта?

Одговор:
Пројекат се реализује у периоду од 24.12.2018. године до 23.06.2020. године, укупно трајање је 18 месеци.

4. Који су специфични циљеви пројекта, од којих ће особе са инвалидитетом имати користи?

Одговор:
Подржавамо активно укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада, кроз побољшање њихових вештина, радне праксе и активности подизања свести. Такође, промовисаћемо и дати подршку за јачање капацитета локалних актера, у циљу систематског бављења активним социјалним укључивањем особа са инвалидитетом.

5. Који су проблеми са којима се особе са инвалидитетом суочавају на тржишту рада?

Одговор:
Особе са инвалидитетом, као једна од најугроженијих група на тржишту рада, представљају специфичну категорију лица приликом запошљавања. Постоји низ проблема који их спречавају у равноправној интеграцији на тржишту рада, као што су здравствена ограничења, ниско самопоштовање, предрасуде послодаваца према радним способностима, неадекватно образовање, недостатак радног искуства, и низак ниво социјалне подршке.

6. Које ће врсте тренинга и програма бити спроведени током пројекта?

Одговор:
Петнаест особа с инвалидитетом ће бити обучено у оквиру пројекта „Активирање за више могућности“. Израђена су четири одвојена програма обуке, програм радне праксе, радни програм који је прилагођен особама са инвалидитетом, и програм развоја социјалних вештина и компетенција. Такође, организоваћемо обуке за информационе технологије и коришћење рачунара, програмирање и обуке за старе занате.

7. Који су очекивани резултати пројекта?

Одговор:
Очекујемо да се подигну вештине и рачунарска писменост особа са инвалидитетом. Омогућићемо конкретне радне праксе, подизање јавне свести, а што је најважније, повећаћемо запосленост незапослених особа са инвалидитетом.
Веома је важна одрживост социјалне укључености особа са инвалидитетом.
Наш пројекат ради на подизању капацитета локалне самоуправе, и других заинтересованих страна, да пруже континуирану подршку незапосленим особама са инвалидитетом у Куршумлији.

Циљна група

Особе са инвалидитетом , послодавци и општа јавност

Техничке информације:

  • Дужина ТВ емисије је 10 минута
  • ТВ емисија ће бити снимљена у формату МПЕГ4 Х264
  • Резолуција ТВ емисије 1080 п – 1920×1080
  • Квалитет аудио снимка 44 КХз 16 бит Стерео
  • Комплетан изговорени текст ће бити титлован
  • Говорниково име и титула ће бити видљиви (титл потпис)
  • Сав тексt, лого-и, поздравни и уводни екран, потпис, и титл ће бити у ћириличном писму

Пројекат ”Активирање за више могућности!” је део грант шеме Подршка Европске уније активном укључивању младих

Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије, Косте Војиновића 6, 18430 Куршумлија
uos.kursumlija@gmail.com

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и суфинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије и Општина Куршумлија