Концепт

Пројекат ће произвести ТВ емисију у формату „интервјуа“ са Сунчицом Несторовић (представником општине) и Сунчицом Ивановић, (чланом тима на пројекту), у сарадњи са локалном телевизијом „Куршумлија“. Локација снимања је ТВ станица „Куршумлија“. Видео и аудио запис биће доступни на „Yоu Тubе“ каналу.

На почетку и на крају произведеног видео клипа, биће приказани информациони екрани са свим потребним елементима видљивости и текстом о одрицању од одговорности.

Малина Савић, ТВ водитељ, водиће „интервју“ са Сунчицом Несторовић и Сунчицом Ивановић, чланом тима на пројекту „Активирање за више могућности“. Пројекат је финансиран од стране ЕУ, а ко-финансиран од стране Владе Републике Србије, реализује се кроз грант шему “Подршка Европске уније активном укључивању младих.

Питања која ће ТВ водитељ постављати пројектном менаџеру и представнику општине Куршумлија:

 1. Питање :

 Шта представља пројекат „Активирање за више могућности“ за општину Куршмлија? (Питање упућено представнику општине Куршумлија)

Одговор:

Имајући у виду особу са инвалидитетом као појединца, личност са свим општим и специфичним потребама системска решења морају свакој групацији особа  са инвалидитетом  омогућити да обликују , изражавају и реализују своје основне развојне потребе. Као и посебне интересе, да имају једнаке могућности као и особе без инвалидитета а пре свега да имају право на различитост. Данас се положај особа са инвалидитетом  мора посматрати пре свега  као питање људских права. Инвалидност је сложен друштвени феномен који практично задире у све области савременог живота и изискује међусекторску координацију и партнерство, развој предузетничких вештина и знања, самозапошљавање и отварање нових радних места, сарадњу различитих органа власти, локалних самоуправа, цивилног сектора и самих особа са инвалидитетом  и њихових организација. Нагласак се ставља на гарантовање равноправности особа са инвалидитетом на дискриминацију и њихово пуно учешће у друштву.

 2.Питање:

Зашто је укључивање особа са инвалидитетом битно за друштво и за ширу заједницу? (Питање упућено представнику општине Куршумлија)

Одговор:

Циљна група пројеката су незапослене особе са инвалидитетом из Куршумлије. Особе са инвалидитетом као једна од најугроженијих група на тржишту рада представљају категорију лица са препрекама у запошљавању. Постоји низ проблема који их спречавају у равноправној интеграцији на тржишту рада  са другим лицима, односно да буду конкурентни на тржишту рада: здравствена ограничења, ниско самопоштовање, предрасуде послодаваца према радним способностима, неадекватно образовање, недостатак образовања или радног искуства, тешкоће у прилагођавању радном окружењу, низак ниво социјалне подршке.

 1. Питање:

Шта нам можете рећи о томе колико општина Куршумлија подстиче укључивање особа са инвалидитетом у друштво и заједницу и који је то набољи начин?  (Питање упућено представнику општине Куршумлија)

Одговор:

Општина Куршумлија, кроз разне пројекте, јавне радове планове и програме подстиче рад особа са инвалидитетом као и могућност запошљавања.

4.Питање:

Који документи  ће бити израђени на пројекту и како  општина Куршумлија подстиче укључивање особа са инвалидитетом? (Питање упућено представнику општине Куршумлија)

Одговор:

У оквиру овог пројекта биће израђен Локални акциони план за унапређење положаја особе са инвалидитетом у којем ћемо дефинисати стратешке циљеве  којима   се надамо да ћемо успети у да побољшању самог  положаја особа са инвалидитетом.

5 .Питање:

 Које све институције и организације  учествују  у  процесу ефикаснијег укљчивања особа са инвалидиетом? (Питање упућено представнику општине Куршумлија)

Одговор:

Институције које учествују у укључивање особа са инвалидитетом су Удружење особа са инвалидитетом Куршумлија, општина Куршумлија и јавне институције и приватни сектор у оквиру којих се одвија радна пракса.

 1. Питање:

Какви су будући планови општине Куршумлија на пољу унапређења положаја особа са инвалидитетом? (Питање упућено представнику општине Куршумлија)

Одговор:

Будући планови општине Куршумлија на пољу унапређења положаја особа са инвалидитетом  су организоване кампање за подизање свести у циљу повећања мотивације незапослених особа са инвалидитетом да побољшају своје вештине и знања на тржишту рада и мотивације пословног сектора за повећање запошљавања особа са инвалидитетом.

 1. Питање:

Да ли бисте могли да дате пар савета особама са инвалидитетом како да се активније укључе у заједницу? (Питање упућено члану пројектног тима)

 Одговор:

Савети особама са инвалидитетом би били да се активније укључе у заједницу и  друштвене токове, да се информишу о својим правима, да узму активније учешће у радним праксама као и у оквиру обука на старим занатима и ИКТ курса.

 1. Питање:

Који су то заједнички очекивани резултати партнера на пројекту „Активирање за више могућности“? (Питање упућено представнику општине Куршумлија и члану пројектног тима)

Одговор:

Заједнички очекивани резултати су повећана запошљености и социјална укљученост незапослених особа са инвалидитетом кроз моделе активне инклузије.

 Циљна група

Особе са инвалидитетом, послодавци и општа јавност

 Техничке информације:

 • Дужина ТВ емисије је 10 минута
 • ТВ емисија ће бити снимљена у формату МПЕГ4 Х264
 • Резолуција видео записа 1080 п – 1920×1080
 • Квалитет аудио снимка 44 КХз, 16 бит Стерео
 • Комплетан изговорен текст ће бити титлован
 • Говорниково име и титула ће бити видљиви (титл потпис)
 • Сав текст, лого, поздравни и уводни екран, потпис и титл ће бити у ћириличном писму
 • Током ТВ емисије више пута ће се у доњем десном углу појављивати кајрон (трчкалица) са следећим исписом:  Ова активност је део пројекта “Подршка Европске уније активном укључивању младих”, вредног 4,7 милиона евра, који финансира ЕУ а су-финансира Влада Републике Србије. Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Пројекат ”Активирање за више могућности!” је део грант шеме Подршка Европске уније активном укључивању младих

Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије, Косте Војиновића 6, 18430 Куршумлија
uos.kursumlija@gmail.com

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и суфинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије и Општина Куршумлија