ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

 

Програм за развој социјалних вештина / компетенција

 

Програм (Практикум) је намењен корисницима у пројекту. Програм омогућава стицање попречних вештина и способности (интеркултуралног разумијевања, тимски рад, комуникативност, иницијатива, решавање проблема, доношења одлука, умрежавање, флексибилност итд) које су неопходне за успешан рад, али и за стицање конкурентне предности атрактивне за будуће послодавце или пословним партнерима . Потребно је дизајниран да им помогне науче ефикасније најтраженије вјештине да им помогне у тражењу и успешног запошљавања. Програм је одличан начин да се побољша знање и вјештине које су стекли током школовања. Способност да се прилагоди промени, успешни комуникативност и добри међуљудски односи омогућити боље функционисање у радној средини, и сигурно обезбедити помоћ у тражењу посла.

 

Програм за даљу радну праксу

 

Да обухвати све релевантне информације које се односе на запошљавање особа са инвалидитетом који се користи од стране институција, приватног сектора и другим потенцијалним послодавцима и дефинисати активности везане за социјалну инклузију у општини Куршумлија

 

Програм за даљу радне праксе ће разрадити и позицију и дефинисали подршку других угрожених група, омогућава запошљавање и отварање нових радних места за угрожене групе ће бити дизајнирани на основу искустава из пројекта. Могућности за проширење услуга на сличан начин у другим општинама.

Особе са инвалидитетом ће бити омогућено да имају дугорочан приступ тржишту рада и на дугорочне основе за побољшање потребне вештине.

Локалне институције укључене у пројекат ће обезбедити одрживе програмске активности везане за социјалну инклузију и подршку запошљавању особа са инвалидитетом. Пословни сектор и представници локалних јавних институција ће бити обавештени о запошљавању особа са инвалидитетом могућности и подстицаја.

Ова активност укључује развој и дистрибуцију програма за будуће радне праксе. На основу резултата радних пракси Програм за даљи радних пракси за незапослена лица са инвалидитетом ће бити развијени и дистрибуирани. Програм ће садржати све потребне информације везане за запошљавање особа са инвалидитетом, што значи: информације у вези са правним оквиром, доступне субвенције за запошљавање особа са инвалидитетом, специфичним захтевима, као и искуства пројекта који се односи на ангажовање особа са инвалидитетом у радне праксе и побољшања се запосле, кораци да се успостави сарадња са Центром за социјални рад и националне службе за запошљавање у Куршумлији.

Пројекат ”Активирање за више могућности!” је део грант шеме Подршка Европске уније активном укључивању младих

Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије, Косте Војиновића 6, 18430 Куршумлија
uos.kursumlija@gmail.com

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и суфинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије и Општина Куршумлија