Куршумлија, 30 Јун 2019

 

Данас је у Куршумлији уз присуство председника општине Куршумлија г. Радољуба Видића одржана конференција за новинаре, на којој су представљене могућности запошљавања и социјалне инклузије особа са инвалидитетом кроз модел активне инклузије, који спроводи пројекат „Активирање за више могућности“. Укупна вредност гранта је 98.862,16 ЕУР

Ова активност је део пројекта “Подршка Европске уније активном укључивању младих”, вредног 4.7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014), а кофинансира Влада Републике Србије. Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су институционални корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта

Пројекат „Активирање за више могућности“ предвиђа низ активности за унапређење и запошљавање особа са инвалидитетом. Подршка за самозапошљавање особа са инвалидитетом, радна пракса и обуке су главни циљеви пројекта. Пројекат се реализује у сарадњи са партнерском општином Куршумлија и стручним службама које се баве проблемима незапослености.

Пројекат су представили пројектни координатор Сунчица Несторовић, председник општине Куршумлија Радољуб Видић и пројектни менаџер Марко Филиповић.

Координатор пројекта Сунчица Несторовић пожелела је свим учесницима добродошлицу и најавила отварање и почетак конференције у оквиру пројекта „Активирање за више могућности“. Нагласила је да је ово један од приоритетних пројеката за побољшање положаја особа са инвалидитетом у општини Куршумлија.

Председник општине Куршумлија Радољуб Видић истакао је да би први приоритет на нивоу општине Куршумлија био да се осигура да особе са инвалидитетом имају равноправан положај у друштву, да могу напредовати и остварити своје потенцијале. Један од важних аспеката пројекта је подршка особама са инвалидитетом у предузетничким праксама.

Менаџер пројекта Марко Филиповић детаљно је представио пројекат, предстојеће активности, циљеве пројекта и очекиване резултате. Запошљавање, предузетништво, социјална инклузија, активизам особа са инвалидитетом, и међусекторска сарадња су од кључног значаја за добре резултате пројекта.

 

Пројекат “Подршка Европске уније активном укључивању младих” вредан 4.7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014) а кофинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта, који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондацијеи образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су институционални корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

 

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

Пројекат ”Активирање за више могућности!” је део грант шеме Подршка Европске уније активном укључивању младих

Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије, Косте Војиновића 6, 18430 Куршумлија
uos.kursumlija@gmail.com

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и суфинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије и Општина Куршумлија