ЛИНКОВИ

 

 

 

Подршка Европске уније активном укључивању младих – www.ukljucivanjemladih.rs

Република Србија Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније – www.cfcu.gov.rs

ЕУ делегација у Србији – www.europa.rs

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – www.minrzs.gov.rs/sr

Република Србија Министарство омладине и спорта – www.mos.gov.rs