ОДРЖАНЕ ИКТ ОБУКЕ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Одржане ИКТ обуке:

 

  • Одржани ИКТ тренинг модули за обуку до 5 младих особа са инвалидитетом
  • 5 младих особа са инвалидитетом прошло ИКТ обуке

 

 

Сврха oбука је да  се олакша економско оснаживање и финансијску независност младих особа са инвалидитетом у сектору информационих и комуникационих технологија (ИКТ) кроз унапређење њихових ИКТ вештина.

 

Имајући у виду позадину у креирању и спровођењу бројних програма за изградњу капацитета за снованих на раду за ИТ стручњаке, понуђачима дубоко разумевање потреба тржишта у ИКТ сектору. Са друге стране, особе са инвалидитетом такође имају могућност да уђу на захтевно тржиште ИКТ-а ако су добро обучене и мотивисане за учење и усвајање потребних вештина које желе ИКТ компаније.

 

Обуке су организоване са циљем да ćе побољшати запошљивост и капацитете за запошљавање особа с инвалидитетом из Куршумлије спровођењем следеćих обука:

 

  1. Модул 1 – Word/ Excel (2 месеца), Power Point/ Access (2 месеца), Интернет / Е-маил (1 месец) – 2 учесникаћебитиобученотокомпетомесечногтренинга
  2. Модул 2 – HTML / CSS/ JavaScript (3 месеца), WordPress (2 месеца) – 3 учесника ће бити обучени током петомесечног тренинга.

 

Активности се спроводие на териорији општине Куршумлија директним радом са учесницима на лицу места  и путем онлајн алата.

 

Активност су спроведене следећим редоследом:

 

  1. Израде курикулума и тренинг методологије за Модуле 1 и 2
  2. Спровођење ИКТ обука у оквиру Модула 1 и 2 применом мешовите тренинг методологије која комбинује директна предавања и онлајн предавања употребом онлајн алата за колаборацију.
  3. Процена напретка која ćе се спроводити кроз свакодневну комуникацију са учесницима и свакодневним надгледањем онога што постижу током процеса.Главна проценао дносиће се на нивоу усвојеног знања на обукама који ће се проверити кроз спровођење кратких евалуационих испита након сваке завршене целине у оквиру сваког од модула.

 

 

Циљне групе

 

Приоритетна циљна група су 5 чланова Удружења особа са инвалидитетом Куршумлије.

 

У постављеним циљевима и планираним активностима, током обука постигнути су следеćи резултати:

 

Модул 1

 

Током последња три месеца трајања уговора одржано је 56 сати обуке коришćењем мешовите методологије обуке која комбинује директна предавања учесницима и онлине приступ који подразумева предавања путем Скајпа.Укупно, током 5 месеци трајања обуке, одржано је 92 сата обуке.

 

Модул 2

 

Током последња три месеца трајања уговора одржано је 56 сати обуке коришćењем мешовите методологије обуке која комбинује директна предавања учесницима и онлине приступ који подразумева предавања путем Скајпа.Укупно, током 5 месеци трајања обуке, одржано је  92 сата обуке.

 

 

Наредни кораци

 

Сумирањем резултата обука, креирање завршног извештаја са утисцима предавача о сваком од полазника и њиховом прогресу, нивоу усвојеног знања, мотивацији и присуству на часовима. Сумираће се сви материјали са обука и заједно са извештајном документацијом ће се проследити пројектном тиму пројекта.

Пројекат ”Активирање за више могућности!” је део грант шеме Подршка Европске уније активном укључивању младих

Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије, Косте Војиновића 6, 18430 Куршумлија
uos.kursumlija@gmail.com

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и суфинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије и Општина Куршумлија