ЕУ пројекатАктивирање за више могућности“ за запошљавањe особа са инвалидитетом у Куршумлији

 

 

Куршумлија, 15.06.2020.

 

Информативна сесија пројекта „Активирање за за више могућности“, који спроводи Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије у партнерству са општином Куршумлија, одржан је данас у свечаној сали општине Куршумлија.

 

Ова акција је део глобалног пројекта „Подршка Европске уније активном укључивању младих”, укупне вредности 4.7 милиона евра, који финансира Европска унија и суфинансира Влада Републике Србије.

 

Значај пројекта су реализоване активности за унапређење положаја и запошљавање особа са инвалидитетом.

 

Марко Филиповић, менаџер пројекта „Активирање за за више могућности“, је навео да су промоција, запошљавање, подршка за самозапошљавање особа са инвалидитетом, радна  пракса и обуке, били главни циљеви пројекта. Пројекат се реализовао у сарадњи са партнерском општином Куршумлија и стручним службама које се баве проблемима незапослености.

 

Сунчица Несторовић, пројектни координатор, истакла је да је приоритет пројекта на нивоу општине Куршумлија био да се осигура да особе са инвалидитетом имају равноправан положај у друштву, да могу напредовати и остварити своје потенцијале. Један од важних аспеката пројекта био је подршка особама са инвалидитетом у предузетничким праксама.

ПројекатПодршка Европске уније активном укључивању младих“ вредан 4.7 милиона евра, који финансира Европска унија а суфинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта, који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

 

Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Пројекат ”Активирање за више могућности!” је део грант шеме Подршка Европске уније активном укључивању младих

Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије, Косте Војиновића 6, 18430 Куршумлија
uos.kursumlija@gmail.com

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и суфинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије и Општина Куршумлија