АКТИВИРАЊЕ ЗА ВИШЕ МОГУЋНОСТИ

 

Област пројекта: Лјудски ресурси и друштвени развој
Општина/регион: Куршумлија / Топлички округ
Вредност пројекта: ЕУР 98.862,16
Буџетска линија: ИПА 2014.
Година почетка: 2019.
Година завршетка: 2020.
Уговорно тело: Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ

Пројекат „Активирање за више могућности“ подржава активно укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада кроз побољшање њихових вештина, конкретних радних пракси и подизање свести. Пројекат спроводи активности за побољшање социјалне укључености и запошљавања особа са инвалидитетом кроз ефикасну међусекторску координацију и партнерство, развој предузетничких вештина и знања, самозапошљавање и стварање нових радних места за особе са инвалидитетом.
Удружење особа са инвалидитетом и општина Куршумлија спроводе пројекат.

Основни институционални корисници подршке укључују Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство омладине и спорта, Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, као и кориснике грантова додељених у оквиру грант шеме.

Крајњи корисници пројекта су грађани Србије – млади и припадници рањивих и/или угрожених група, као и крајњи корисници пројеката подржаних у оквиру грант шеме.

Техничку подршку обезбеђује конзорцијум који чине Eptisa Southeast Europe d.o.o. (Србија) и EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. (Шпанија), а укључује подршку током спровођења грант шеме, као и друге активности у вези са активним укључивањем младих.

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта је да општина Куршумлија постане повољно окружење за јачање и подстицање економског развоја, кроз повећање запослености и имплементацију програма реформе запошљавања и социјалне политике.

Очекивани резултати пројекта:

 • Подигнуте вештине и компјутерска писменост ОСИ (особа са инвалидитетом);
 • Пружање конкретне радне праксе;
 • Подизање јавне свести;
 • Повећана запосленост незапослених ОСИ;
 • Одрживост социјалне укључености ОСИ;
 • Повећан капацитет локалне самоуправе и других заинтересованих страна да пруже континуирану подршку незапосленим особама са инвалидитетом у Куршумлији;

Позитивни утицај дугорочно ће бити остварен кроз:

 • Побољшање социјалне укључености особа са инвалидитетом;
 • Повећање запослености, активности, радног искуства и предузетничке праксе међу особама са инвалидитетом;
 • Побољшање животног стандарда младих кроз спровођење иницијатива за активно укључивање;
 • Узајамно учење, промоцију и размену најбољих пракси, иновативне праксе и мере развијене на локалном нивоу;
 • Унапређену свест и осећај власништва релевантних институционалних и других актера, као и капацитета за даљу подршку развоју могућности за запошљавање младих и мера социјалног укључивања;

Projekat ”Активирање за више могућности!”

Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије, Бранка Радичевића 17, 18430 Куршумлија
uos.kursumlija@gmail.com

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије и Општина Куршумлија

Подршка Европске уније активном укључивању младих
Share This