Projekti udruženja osoba sa invaliditetom Kuršumlija

 

Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije postoji od 2011 godine i ima sva potrebna znanja i iskustva kao i ljudske i tehničke, prostorne kapacitete za realizaciju svih vrsta projekta. Odlično poznajemo probleme osoba sa invaliditetom i starih lica u okviru lokalnih sredina u Topličkom okrugu, jer se njima bavimo duže od 5 godina. U okrugu jedna je od retkih nevladinih organizacija koja radi sa marginalizovanim kategorijama. Jedni je smo od prvih udruženja koje shvataju značaj uključivanja NVO sektora i rado ulaže svoje vreme i resurse da sa njima zajedno realizuje pojedine aktivnosti. Udruženje osoba sa invaliditetom i SO-Kuršumlija zajedno u partnerstvu realizuju pomoć u kući za stara lica i osobe sa invaliditetom u 2013, 2014, 2015 godini, gde smo kod Ministarstva rada i socijalne politike realizovali više projekata u okviru socijalne zaštite i unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i starih lica.

Udruženje osoba sa invaliditetom ima obučene geronto domaćice po akreditovanom programu za pomoć u kući za stara lica. Pomoć u kući realizovaće se u partnerstvu sa SO-Kuršumlijom gde prilažemo sporazum o partnerstvu. U demografsko razuđenom području Kuršumlije velika migracija mlađeg radno sposobnog stanovništa opštine čini da je populacija opštine Kuršumlija uglavnom neravnomerna u korist sve starijeg stanovništva tako i starih osoba i lica sa invaliditetom njih 50 i pojedinaca koji ostaju da žive sami. Blizina sa administrativnom granicom, takođe za posledicu ima veliki odliv mladog stanovništva, što procentualno povećava broj starih lica i osoba sa invaliditetom, koja nisu u mogućnosti da samostalno žive bez tuđe pomoći. Ne nalaženje rešenja za olakšavanje života starih osoba sainvaliditetom vodi u zanemarivanje ove grupe ljudi od strane sredine u kojoj žive. Veliko siromaštvo dodatno produbljuje njihove probleme i otežava svakodnevicu. Pomoć u kući za stara lica vraća nadu kod ovih ljudi da društvo ozbiljno brine o njima i nalazi rešenja za njihovo svakodnevno funkcionisanje.

Osnovne informacije o projektu

Osnovne informacije o projektu

AKTIVIRANJE ZA VIŠE MOGUĆNOSTI     Oblast projekta: Ljudski resursi i društveni razvoj (aktivno uključivanje) Gradovi: Kuršumlija Vrednost projekta: 98.862,16 EUR Period realizacije: 18 meseci, 23.12.2018. - 23.06.2020. Krajnji primaoci: Udruženje osoba sa...