Osnovne informacije o projektu

Osnovne informacije o projektu

AKTIVIRANJE ZA VIŠE MOGUĆNOSTI     Oblast projekta: Ljudski resursi i društveni razvoj (aktivno uključivanje) Gradovi: Kuršumlija Vrednost projekta: 98.862,16 EUR Period realizacije: 18 meseci, 23.12.2018. – 23.06.2020. Krajnji primaoci: Udruženje osoba sa...