УСПЕШНО СПРОВЕДЕНА ОБУКА ЗА СТАРЕ ЗАНАТЕ

“Обука за шивење и кројење”

 НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА НИШ

 

 

1.     ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Предмет обуке за старе занате “обука за шивење и кројење” је повећање запошљености осетљивих група, тешко запошљивих особа ( младих, особа без квалификација, дугорочно незапошљених ,особа са инвалидитетом) на територији Куршумлије путем организовања обука као што је кројење И шивење које се тренутно и тражи на тржишту рада. Програм се спроводи у сарадњи са Удружењем особа са инвалидитетом Куршумлије и носи назив „Органзовање обуке за занатско занимање  за шивење“ . Пројекат је у оквиру пројекта  ИПА 2014- развој ивовативног програма ради интеграције младих кроз услугу обуке за кројење и шивење пројеката бр 48-00-00198/2017-28-18- ДЦ03.

 

 

Назив обуке : Организовање обуке за кројаче
Активност: Услуга организовања обуке
Референтни број уговора: 48-00-00198/2017-28-18-ДЦ03.
Трајање обуке: 4.месеца
Период извештавања: 14.08.-14.12.2019.

 

Циљеви пројекта:

Циљ пројеката је оспособљавање 5 корисника са територије Куршумлије за занимање шивач-кројач.

Главни циљ:

Повећање запошљености и друштвене инклузије незапошљених особа са инвалидитетом кроз модел активне инклузије.

Опис активности:

 

Обука је кренула у складу са предвиђеним. Одабрана лица су у простору које је обезбедило Удружење особа са инвалидитетом Куршумлија, опремљено према стандардима за занимање.

 

Са одабраним кандидатима обуку одржава предавач Мишковић Божана која има одговорајући стручну спрему и потребно радно  искуство за занимање за које се полазници – корисници  пројеката обучавају.

 

Програм се реализује према унапред предвиђеном  плану. Два пута недељно по 6 часова.  При сусрету:

 • Организација радног места
 • Безбедност И здравље на раду
 • Главне врсте материјала И метода израде
 • Алати И машине за рад
 • Припрема за кројење
 • Кројење одеће ( сукње,панталоне,кошуље, блузе итд)
 • Шивење одеће( сукње,панталоне,кошуље, блузе итд)

 

Народни  универзитет  Ниш , као организатор обуке пружао је сву потребну логистичку подршку И непосредно је праћена реализација обуке.

 

На крају обуке организован  је испит и сви полазници су демонстрирали ново стечену вештину шијући један од предвиђених делова одеће.

 

Сви  полазници су положили испит са задовољавајућим успехом:

 

 • Марина Михајловић – врло добра, савладала потребу вештину
 • Марија Стајадиновић – добра, потребно је још важби али је њена вештина у занимању на довољно задовољавајућем новоу,
 • Луција Раичевић – веома вешта и заинтересована за кројење и шивење
 • Светлана Томић – одлчна И веома заинтересована за посао
 • Сретен Тодоровић – врло добар, вешт, може се запослити на мести шивача различитих делова одеће.

 

На основу  горе наведеног , сви полазници ће добити  Сертифитак  за стечену вештину кројења И шивења за занимање кројач – шивач.

Стечена вештина може им помоћи у њиховим будућим активностима И запошљењу.

Закључак:

Обука је била организована у складу са квалитетним принципима и у складу са планом И програмом према стандарду за занимање. Сви полазници су присуствовали обуци редовно. Инструктор је задовољан са постигнутим резултатима.

Сви постављени задаци су урађени на задовољавајући начин.

Сви корисници – полазници који су похађали обуку  добили су сертификате.

 

 

 

Пројекат ”Активирање за више могућности!” је део грант шеме Подршка Европске уније активном укључивању младих

Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије, Косте Војиновића 6, 18430 Куршумлија
uos.kursumlija@gmail.com

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и суфинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије и Општина Куршумлија