АКТИВИРАЊЕ ЗА ВИШЕ МОГУЋНОСТИ

 

Област пројекта: Људски ресурси и друштвени развој (активно укључивање)
Градови: Куршумлија
Вредност пројекта: 98.862,16 ЕУР
Период реализације: 18 месеци, 23.12.2018. – 23.06.2020.
Крајњи примаоци: Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије и Oпштина Куршумлија

Тело за уговарање: Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније
Крајњи корисници: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта
Остали корисници: Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије, особе са инвалидитетом, национална служба за запошљавање Куршумлија, локални предузетници
Циљна група: Особе са инвалидитетом, млади и припадници рањивих или угрожених група, као и крајњи корисници пројеката подржаних у оквиру грант шеме

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ пројекта је да општина Куршумлија постане повољно окружење за јачање и подстицање економског развоја, кроз повећање запослености и имплементацију програма реформе запошљавања и социјалне политике.

Специфични циљеви пројекта су:

 • Активно укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада
 • Побољшане вештина особа са инвалидитетом кроз радне праксу
 • Активности подизања свести путем медијске кампање
 • Побољшање социјалне укључености и запошљавања особа са инвалидитетом кроз ефикасну међусекторску координацију и партнерство
 • Развој предузетничких вештина и знања особа са инвалидитетом
 • Самозапошљавање и стварање нових радних места за особе са инвалидитетом

УТИЦАЈ И РЕЗУЛТАТИ

Позитивни утицај на циљну групу дугорочно ће бити остварен кроз:

 • Подигнуте вештине и компјутерска писменост ОСИ (особа са инвалидитетом)
 • Пружање конкретне радне праксе
 • Повећана запосленост незапослених ОСИ (особа са инвалидитетом)
 • Одрживост социјалне укључености ОСи (особа са инвалидитетом)
 • Повећан капацитет локалне самоуправе и других заинтересованих страна да пруже континуирану подршку незапосленим особама са инвалидитетом у Куршумлији

Позитивни утицај на корисничке институције дугорочно ће бити остварен кроз:

 • Унапређење социјалне инклузије особа са инвалидитетом у Србији
 • Повећање могућности запошљавања за особе са инвалидитетом

 

ПројекатПодршка Европске уније активном укључивању младих“ вредан 4.7 милиона евра, који финансира Европска унија а суфинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта, који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

 

Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Пројекат ”Активирање за више могућности!” је део грант шеме Подршка Европске уније активном укључивању младих

Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије, Косте Војиновића 6, 18430 Куршумлија
uos.kursumlija@gmail.com

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и суфинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије и Општина Куршумлија